Zdroj: AISLP Výběr léku

ZYLLT 75 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko.

Protidestičkové léčivo.

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů: po infarktu myokardu, po ischemické cévní mozkové příhodě, s prokázanou ischemickou chorobou dolních končetin; s akutním koronárním syndromem. Prevence aterotrombotických a tromboembolických příhod u dospělých pacientů s fibrilací síní.
Výčet balení

0149478POR TBL FLM 7X75MGRp.
0149479POR TBL FLM 14X75MGRp.
0149480POR TBL FLM 28X75MGRp.93.43
0149481POR TBL FLM 30X75MGRp.
0149482POR TBL FLM 50X75MGRp.
0149483POR TBL FLM 56X75MGRp.186.87
0149484POR TBL FLM 60X75MGRp.
0149485POR TBL FLM 84X75MGRp.
0149486POR TBL FLM 90X75MGRp.
0149487POR TBL FLM 100X75MGRp.