Zdroj: AISLP Výběr léku

CAYSTON 75 mg inh. plq. sol.
prášek a rozpouštědlo pro roztok k rozprašování

Gilead Sciences International Ltd., Abington, Cambridge, Velká Británie.

Beta-laktamové antibiotikum ze skupiny monobaktamů.

K potlačení chronické plicní infekce způsobené Pseudomonas aeruginosa u pacientů s cystickou fibrózou (CF) ve věku 6 let a starších.

0149455INH PLQ SOL 84X75MG+88X1MLRp.
0167901INH PLQ SOL84X75MG+88X1ML+1NBSRp.