Zdroj: AISLP Výběr léku

JAVLOR 25 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Pierre Fabre Medicament, Boulogne Cedex, Francie.

Cytostatikum.

V monoterapii k léčbě dospělých pacientů s pokročilým nebo metastazujícím karcinomem přechodného epitelu močového ústrojí po selhání předchozích režimů léčby, obsahujících platinu.
Výčet balení

0149443INF CNC SOL 1X2MLRp.5 538.80
0149444INF CNC SOL 10X2MLRp.
0149445INF CNC SOL 1X4MLRp.
0149446INF CNC SOL 10X4MLRp.
0149447INF CNC SOL 1X10MLRp.25 305.74
0149448INF CNC SOL 10X10MLRp.
0149449INF CNC SOL 1X2MLRp.5 538.80
0149450INF CNC SOL 10X2MLRp.
0149451INF CNC SOL 1X4MLRp.
0149452INF CNC SOL 10X4MLRp.
0149453INF CNC SOL 1X10MLRp.25 305.74
0149454INF CNC SOL 10X10MLRp.