Zdroj: AISLP Výběr léku

MOZOBIL 20 mg/ml inj. sol.
injekční roztok

Genzyme Europe B.V., Naarden, Nizozemí.

Stimulans mobilizace hematopoetických kmenových buněk.

V kombinaci s G-CSF ke zlepšení mobilizace hematopoetických kmenových buněk do periferní krve pro odběr a následnou autologní transplantaci u dospělých pacientů s lymfomem a mnohočetným myelomem, jejichž buňky mobilizují nedostatečně.

0149375INJ SOL 1X1.2ML/24MGRp.139 749.41