Zdroj: AISLP Výběr léku

GREPID 75 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Pharmathen S.A., Pallini, Attikis, Řecko.

Protidestičkové léčivo.

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů: po infarktu myokardu, po ischemické cévní mozkové příhodě, s prokázanou ischemickou chorobou dolních končetin; s akutním koronárním syndromem. Prevence aterotrombotických a tromboembolických příhod u dospělých pacientů s fibrilací síní.
Výčet balení

0149347POR TBL FLM 14X75MGRp.
0149348POR TBL FLM 28X75MGRp.
0149349POR TBL FLM 30X75MGRp.
0149350POR TBL FLM 50X75MGRp.
0149351POR TBL FLM 84X75MGRp.
0149352POR TBL FLM 90X75MGRp.
0149353POR TBL FLM 100X75MGRp.
0149354POR TBL FLM 14X75MGRp.
0149355POR TBL FLM 28X75MGRp.
0149356POR TBL FLM 30X75MGRp.
0149357POR TBL FLM 50X75MGRp.
0149358POR TBL FLM 84X75MGRp.
0149359POR TBL FLM 90X75MGRp.
0149360POR TBL FLM 100X75MGRp.
0167813POR TBL FLM 10X75MGRp.
0167814POR TBL FLM 10X75MGRp.