Zdroj: AISLP Výběr léku

AFINITOR 2.5 mg por. tbl. nob.
AFINITOR 5 mg por. tbl. nob.
AFINITOR 10 mg por. tbl. nob.
tablety

Novartis Europharm Ltd., Horsham, Velká Británie.

Cytostatikum, inhibitor mTOR.

V kombinaci s exemestanem k léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním, HER2 negativním pokročilým karcinomem prsu. Léčba neresekovatelných nebo metastazujících, dobře nebo středně diferencovaných pankreatických neuroendokrinních tumorů u dospělých pacientů s progresí onemocnění. Léčba pacientů s pokročilým renálním karcinomem, u kterých došlo k progresi onemocnění během VEGF-cílené terapie nebo po ní.
Výčet balení

0149318POR TBL NOB 30X5MGRp.66 837.42
0149320POR TBL NOB 90X5MGRp.142 078.58
0149321POR TBL NOB 30X10MGRp.89 784.75
0149323POR TBL NOB 90X10MGRp.260 432.78
0167609POR TBL NOB 10X5MGRp.15 786.51
0167610POR TBL NOB 10X10MGRp.28 936.98
0194238POR TBL NOB 30X2.5MGRp.
0194239POR TBL NOB 90X2.5MGRp.