Zdroj: AISLP Výběr léku

VICTOZA 6 mg/ml inj. sol.
injekční roztok v předplněném peru

Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Dánsko.

Antidibetikum, GLP-1 agonista.

K léčbě diabetes mellitus 2. typu u dospělých pro dosažení kontroly glykemie v kombinaci s perorálními antidiabetiky a/nebo bazálním inzulinem v případech, kdy tato léčba spolu s dietou a cvičením neposkytuje dostatečnou kontrolu glykemie.
Výčet balení

0149307SDR INJ SOL 1X3MLRp.
0149308SDR INJ SOL 2X3MLRp.
0149309SDR INJ SOL 3X3MLRp.1 850.04
0149310SDR INJ SOL 5X3MLRp.
0149311SDR INJ SOL 10X3MLRp.