Zdroj: AISLP Výběr léku

VEDROP 50 mg/ml por. sol.
perorální roztok

Orphan Europe SARL, Puteaux, Francie.

Vitamin.

Deficit vitaminu E v důsledku malabsorpce u dětí s vrozenou nebo dědičnou chronickou cholestázou od narození (donošení novorozenci) do 18 let.
Výčet balení

0149304POR SOL 1X10ML+1MLSTŘRp.
0149305POR SOL 1X20ML+1MLSTŘRp.
0149306POR SOL 1X60ML+2MLSTŘRp.