Zdroj: AISLP Výběr léku

RENVELA 1.6 g por. plv. sus.
RENVELA 2.4 g por. plv. sus.
prášek pro perorální suspenzi

Genzyme Europe B.V., Naarden, Nizozemí.

Přípravek pro léčbu hyperfosfatemie.

Součást léčby hyperfosfatemie u dospělých pacientů léčených hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou a u nedialyzovaných dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin při sérové koncentraci fosforu >1,78 mmol/l.
Výčet balení

0149252POR PLV SUS 60X1.6GMRp.
0149253POR PLV SUS 90X1.6GMRp.
0149254POR PLV SUS 60X2.4GMRp.
0149255POR PLV SUS 90X2.4GMRp.

RENVELA 800 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Genzyme Europe B.V., Naarden, Nizozemí.

Přípravek pro léčbu hyperfosfatemie.

Součást léčby hyperfosfatemie u dospělých pacientů léčených hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou a u nedialyzovaných dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin při sérové koncentraci fosforu >1,78 mmol/l.
Výčet balení

0149249POR TBL FLM 30X800MGRp.
0149250POR TBL FLM 6X30X800MGRp.5 675.77
0149251POR TBL FLM 180X800MGRp.5 675.77