Zdroj: AISLP Výběr léku

QUTENZA 179 mg drm. emp. med.
kožní náplast

Astellas Pharma Europe B.V., Leidem, Nizozemí.

Lokální anestetikum.

Léčba periferní neuropatické bolesti u dospělých bez diabetu, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s dalšími léčivými přípravky pro léčbu bolesti.

0149227DRM EMP MED 1X179MGRp.6 822.19
0149228DRM EMP MED 2X179MGRp.