Zdroj: AISLP Výběr léku

MODIGRAF 0.2 mg por. gra. sus.
MODIGRAF 1 mg por. gra. sus.
granule pro perorální suspenzi

Astellas Pharma Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Imunosupresivum, inhibitor kalcineurinu.

Profylaxe rejekce transplantátu u dospělých a dětských příjemců ledvinového, jaterního nebo srdečního alogenního štěpu. Léčba rejekce alogenního štěpu rezistentní na jiná imunosupresiva u dospělých a dětských pacientů.

0149219POR GRA SUS 50X0.2MGRp.
0149220POR GRA SUS 50X1MGRp.