Zdroj: AISLP Výběr léku

REMOVAB 10 mikrogramů inf. cnc. sol.
REMOVAB 50 mikrogramů inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Fresenius Biotech GmbH, Gräfelfing, SRN.

Cytostatikum, monoklonální protilátka.

Intraperitoneální léčba maligního ascitu u dospělých pacientů s EpCAM pozitivními karcinomy, kde není k dispozici standardní terapie nebo již není dále použitelná.

0149127IPT INF CNC SOL 1X0.1MLRp.
0149128IPT INF CNC SOL 1X0.5MLRp.