Zdroj: AISLP Výběr léku

CONBRIZA 20 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, Velká Británie.

Selektivní modulátor estrogenových receptorů (SERM).

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin.
Výčet balení

0149102POR TBL FLM 28X20MGRp.
0149103POR TBL FLM 30X20MGRp.
0149104POR TBL FLM 84X20MGRp.
0149105POR TBL FLM 90X20MGRp.
0168092POR TBL FLM 7X20MGRp.