Zdroj: AISLP Výběr léku

MEPACT 4 mg inf. plv. sus.
prášek pro infuzní suspenzi

Takeda France S.A.S., Puteaux, Francie.

Imunostimulans.

U dětí, mladistvých a mladých dospělých pro léčbu resekovatelného osteosarkomu vysokého stupně bez metastáz po makroskopicky kompletní chirurgické resekci. Používá se v kombinaci s pooperační chemoterapií sestávající z více léčiv. Bezpečnost a účinnost byla hodnocena ve studiích u pacientů, jimž byla počáteční diagnóza stanovena mezi 2. a 30. rokem věku.

0149063INF PLV SUS 1X4MG +FILTRRp.72 562.60