Zdroj: AISLP Výběr léku

FERTAVID 50 IU/0.5 ml inj. sol.
FERTAVID 75 IU/0.5 ml inj. sol.
FERTAVID 100 IU/0.5 ml inj. sol.
FERTAVID 150 IU/0.5 ml inj. sol.
FERTAVID 200 IU/0.5 ml inj. sol.
injekční roztok v lahvičce

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Gynekologikum, hormon, lidský gonadotropin.

U žen: pro léčbu ženské infertility při těchto klinických situacích: anovulace (včetně syndromu polycystických ovarií, PCOD) u žen, které nereagovaly na léčbu klomifen-citrátem; řízená hyperstimulace ovarií k indukci vývoje mnohočetných folikulů v programech asistované reprodukce. U mužů: poruchy spermatogeneze u hypogonadotropního hypogonadismu.
Výčet balení

0149043INJ SOL 1X0.5MLRp.
0149044INJ SOL 5X0.5MLRp.
0149045INJ SOL 10X0.5MLRp.
0149046INJ SOL 1X0.5MLRp.
0149047INJ SOL 5X0.5MLRp.
0149048INJ SOL 10X0.5MLRp.
0149049INJ SOL 1X0.5MLRp.
0149050INJ SOL 5X0.5MLRp.
0149051INJ SOL 10X0.5MLRp.
0149052INJ SOL 1X0.5MLRp.
0149053INJ SOL 5X0.5MLRp.
0149054INJ SOL 10X0.5MLRp.
0149055INJ SOL 1X0.5MLRp.
0149056INJ SOL 5X0.5MLRp.
0149057INJ SOL 10X0.5MLRp.

FERTAVID 150 IU/0.18 ml inj. sol.
FERTAVID 300 IU/0.36 ml inj. sol.
FERTAVID 600 IU/0.72 ml inj. sol.
FERTAVID 900 IU/1.08 ml inj. sol.
injekční roztok v kontejneru

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Gynekologikum, hormon, lidský gonadotropin.

U žen: pro léčbu ženské infertility při těchto klinických situacích: anovulace (včetně syndromu polycystických ovarií, PCOD) u žen, které nereagovaly na léčbu klomifen-citrátem; řízená hyperstimulace ovarií k indukci vývoje mnohočetných folikulů v programech asistované reprodukce. U mužů: poruchy spermatogeneze u hypogonadotropního hypogonadismu.
Výčet balení

0149058SDR INJ SOL 1X0.18ML+3JRp.
0149059SDR INJ SOL 1X0.36ML+6JRp.
0149060SDR INJ SOL 1X0.72ML+6JRp.
0149061SDR INJ SOL 1X1.08ML+9JRp.