Zdroj: AISLP Výběr léku

NPLATE 250 mikrogramů inj. plv. sol.
NPLATE 500 mikrogramů inj. plv. sol.
prášek pro injekční roztok

Amgen Europe B.V., Breda, Nizozemí.

Hemostatikum.

Chronická imunitní (idiopatická) trombocytopenická purpura u dospělých pacientů po splenektomii, kteří jsou refrakterní k jiným způsobům léčby. Jako léčba 2. linie u pacientů bez splenektomie, u kterých je chirurgický zákrok kontraindikován.
Výčet balení

0149036INJ PLV SOL 4X250MCGRp.
0149042INJ PLV SOL 4X500MCGRp.
0500552INJ PLV SOL 1X250MCGRp.14 939.19
0500553INJ PLV SOL 1X500MCGRp.

NPLATE 250 mikrogramů inj. pso. lqf.
NPLATE 500 mikrogramů inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Amgen Europe B.V., Breda, Nizozemí.

Hemostatikum.

Chronická imunitní (idiopatická) trombocytopenická purpura u dospělých pacientů po splenektomii, kteří jsou refrakterní k jiným způsobům léčby. Jako léčba 2. linie u pacientů bez splenektomie, u kterých je chirurgický zákrok kontraindikován.
Výčet balení

0167449INJ PSO LQF 1X(250MCG+0.72ML)Rp.14 939.19
0167450INJ PSO LQF 4X(250MCG+0.72ML)Rp.
0167451INJ PSO LQF 1X(500MCG+1.2ML)Rp.
0167452INJ PSO LQF 4X(500MCG+1.2ML)Rp.