Zdroj: AISLP Výběr léku

XOLAIR 75 mg inj. sol.
XOLAIR 150 mg inj. sol.
injekční roztok

Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex, Velká Británie.

Antiastmatikum.

Xolair 75 mg, Xolair 150 mg: Doplňková léčba ke zlepšení kontroly astmatu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let s těžkým perzistujícím alergickým astmatem. Xolair 150 mg: Přídatná terapie k léčbě chronické spontánní urtikarie u dospělých a dospívajících pacientů (ve věku 12 let a více) s nedostatečnou odpovědí na léčbu H1-antihistaminiky.
Výčet balení

0149025INJ SOL 1X0.5ML/150MGRp.
0149026INJ SOL 4X0.5ML/150MGRp.
0149027INJ SOL 10X0.5ML/150MGRp.
0149028INJ SOL 1X1ML/150MGRp.9 331.43
0149029INJ SOL 4X1ML/150MGRp.
0149030INJ SOL 10X1ML/150MGRp.

XOLAIR 75 mg inj. pso. lqf.
XOLAIR 150 mg inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex, Velká Británie.

Antiastmatikum.

Xolair 75 mg, Xolair 150 mg: Doplňková léčba ke zlepšení kontroly astmatu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let s těžkým perzistujícím alergickým astmatem. Xolair 150 mg: Přídatná terapie k léčbě chronické spontánní urtikarie u dospělých a dospívajících pacientů (ve věku 12 let a více) s nedostatečnou odpovědí na léčbu H1-antihistaminiky.
Výčet balení

0025446INJ PSO LQF 75MG+2MLRp.
0025447INJ PSO LQF 150MG+2MLRp.9 331.43
0026128INJ PSO LQF 4X(150MG+2ML)Rp.
0026129INJ PSO LQF 10X(150MG+2ML)Rp.