Zdroj: AISLP Výběr léku

CELSIOR sol. cns. org.
roztok na konzervování orgánů

Institut Georges Lopez, Lissieu, Francie.

Roztok na konzervování orgánů.

Roztok na konzervování hrudních (srdce a plíce) a břišních orgánů (ledviny, játra, slinivka) během transplantace: používá se od okamžiku vyjmutí orgánu z dárce, dále během uchovávání, přepravy a dokud není orgán transplantován příjemci.

0207057SOL CNS ORG 4X1LTRp.