Zdroj: AISLP Výběr léku

ROSUCARD 10 mg por. tbl. flm.
ROSUCARD 20 mg por. tbl. flm.
ROSUCARD 40 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Zentiva k.s., Praha, ČR.

Hypolipidemikum.

Léčba primární hypercholesterolemie a smíšené dyslipidemie, jako přídatná léčba k dietě u pacientů, u nichž dieta a nefarmakologická opatření nejsou dostatečná. Prevence závažných kardiovaskulárních příhod u rizikových pacientů.
Výčet balení

0148067POR TBL FLM 28X10MGRp.
0148068POR TBL FLM 30X10MGRp.117.73
0148069POR TBL FLM 84X10MGRp.
0148070POR TBL FLM 90X10MGRp.353.17
0148071POR TBL FLM 28X20MGRp.
0148072POR TBL FLM 30X20MGRp.181.11
0148073POR TBL FLM 84X20MGRp.
0148074POR TBL FLM 90X20MGRp.543.35
0148075POR TBL FLM 28X40MGRp.
0148076POR TBL FLM 30X40MGRp.278.64
0148077POR TBL FLM 84X40MGRp.
0148078POR TBL FLM 90X40MGRp.835.93