Zdroj: AISLP Výběr léku

ARTIZIA 0.075 mg/0.020 mg por. tbl. obd.
obalené tablety

Zentiva k.s., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Perorální antikoncepce.

0148064POR TBL OBD 1X21Rp.
0148065POR TBL OBD 3X21Rp.

ARTIZIA 0.075 mg/0.020 mg por. tbl. obd.
obalené tablety; souběžný dovoz

Zentiva k.s., Praha, ČR. Souběžný dovozce: Kabu Pharma s.r.o., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Perorální antikoncepce.

0132818POR TBL OBD 3X21Rp.

ARTIZIA 0.075 mg/0.020 mg por. tbl. obd.
obalené tablety; souběžný dovoz

Zentiva k.s., Praha, ČR. Souběžný dovozce: Galmed a.s., Ostrava-Radvanice, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Perorální antikoncepce.

0132855POR TBL OBD 3X21Rp.

ARTIZIA 0.075 mg/0.020 mg por. tbl. obd.
obalené tablety; souběžný dovoz

Zentiva k.s., Praha, ČR. Souběžný dovozce: Roncor s.r.o., Dobříš, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Perorální antikoncepce.

0212515POR TBL OBD 3X21Rp.