Zdroj: AISLP Výběr léku

EMANERA 20 mg por. cps. etd.
EMANERA 40 mg por. cps. etd.

Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko.

Antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy.

Refluxní choroba jícnu; eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s vhodnými antibakteriálními režimy a prevence relapsu peptických vředů u pacientů s Hp pozitivní vředovou chorobou; žaludeční vředy v souvislosti s léčbou nesteroidními antiflogistiky a prevence žaludečních a duodenálních vředů v souvislosti s podáváním NSAID u rizikových pacientů; Zollinger-Ellisonův syndrom.
Výčet balení

0147913POR CPS ETD 7X20MG IRp.
0147914POR CPS ETD 14X20MG IRp.
0147915POR CPS ETD 15X20MG IRp.
0147916POR CPS ETD 28X20MG IRp.
0147917POR CPS ETD 30X20MG IRp.61.76
0147918POR CPS ETD 50X20MG IRp.
0147919POR CPS ETD 56X20MG IRp.
0147920POR CPS ETD 60X20MG IRp.
0147921POR CPS ETD 90X20MG IRp.185.26
0147922POR CPS ETD 98X20MG IRp.
0147923POR CPS ETD 100X20MG IRp.
0147924POR CPS ETD 98X20MGRp.
0147925POR CPS ETD 7X40MG IRp.
0147926POR CPS ETD 14X40MG IRp.
0147927POR CPS ETD 15X40MG IRp.
0147928POR CPS ETD 28X40MG IRp.
0147929POR CPS ETD 30X40MG IRp.123.50
0147930POR CPS ETD 50X40MG IRp.
0147931POR CPS ETD 56X40MG IRp.
0147932POR CPS ETD 60X40MG IRp.
0147933POR CPS ETD 90X40MG IRp.370.51
0147934POR CPS ETD 98X40MG IRp.
0147935POR CPS ETD 100X40MG IRp.
0147936POR CPS ETD 98X40MGRp.
0191089POR CPS ETD 7X20MG IIRp.
0191090POR CPS ETD 14X20MG IIRp.
0191091POR CPS ETD 15X20MG IIRp.
0191092POR CPS ETD 28X20MG IIRp.
0191093POR CPS ETD 30X20MG IIRp.
0191094POR CPS ETD 50X20MG IIRp.
0191095POR CPS ETD 56X20MG IIRp.
0191096POR CPS ETD 60X20MG IIRp.
0191097POR CPS ETD 90X20MG IIRp.
0191098POR CPS ETD 98X20MG IIRp.
0191099POR CPS ETD 100X20MG IIRp.
0191100POR CPS ETD 7X40MG IIRp.
0191101POR CPS ETD 14X40MG IIRp.
0191102POR CPS ETD 15X40MG IIRp.
0191103POR CPS ETD 28X40MG IIRp.
0191104POR CPS ETD 30X40MG IIRp.
0191105POR CPS ETD 50X40MG IIRp.
0191106POR CPS ETD 56X40MG IIRp.
0191107POR CPS ETD 60X40MG IIRp.
0191108POR CPS ETD 90X40MG IIRp.
0191109POR CPS ETD 98X40MG IIRp.
0191110POR CPS ETD 100X40MG IIRp.