Zdroj: AISLP Výběr léku

ASTEXANA 25 mg por. tbl. flm.

Vipharm S.A., Ozarów Mazowiecki, Polsko.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Adjuvantní léčba estrogen receptor-pozitivního invazivního časného karcinomu prsu u žen po menopauze po 2-3 letech úvodní adjuvantní léčby tamoxifenem. Léčba pokročilého karcinomu prsu u žen s přirozeným nebo indukovaným postmenopauzálním stavem, jejichž choroba progredovala po antiestrogenní terapii.
Výčet balení

0147861POR TBL FLM 30X25MGRp.550.39
0147862POR TBL FLM 90X25MGRp.2 308.82
0147863POR TBL FLM 100X25MGRp.1 834.64