Zdroj: AISLP Výběr léku

LICOBONDRAT 150 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Genericon s.r.o., Praha, ČR.

Bisfosfonát.

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin. Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru nebyla stanovena.
Výčet balení

0215378POR TBL FLM 1X150MGRp.442.56
0215379POR TBL FLM 3X150MGRp.1 327.70