Zdroj: AISLP Výběr léku

GLEPERIL COMBI 4 mg/1.25 mg por. tbl. nob.
tablety

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, ČR.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor a diuretikum.

Léčba esenciální hypertenze u pacientů, jejichž krevní tlak není adekvátně kontrolován monoterapií perindoprilem.
Výčet balení

0147553POR TBL NOB 30Rp.121.39
0186049POR TBL NOB 90Rp.364.17
0186050POR TBL NOB 100Rp.