Zdroj: AISLP Výběr léku

EXEMESTANE ACCORD 25 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Adjuvantní léčba estrogen receptor-pozitivního invazivního časného karcinomu prsu u žen po menopauze po 2-3 letech úvodní adjuvantní léčby tamoxifenem. Léčba pokročilého karcinomu prsu u žen s přirozeným nebo indukovaným postmenopauzálním stavem, jejichž choroba progredovala po antiestrogenní terapii.
Výčet balení

0147470POR TBL FLM 15X25MGRp.
0147471POR TBL FLM 20X25MGRp.
0147472POR TBL FLM 30X25MGRp.550.39
0147473POR TBL FLM 90X25MGRp.1 651.18
0147474POR TBL FLM 100X25MGRp.
0147475POR TBL FLM 120X25MGRp.
0164417POR TBL FLM 28X25MGRp.
0164418POR TBL FLM 98X25MGRp.

EXEMESTAN ACTAVIS 25 mg por. tbl. flm.

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Adjuvantní léčba invazivního časného karcinomu prsu s pozitivními estrogenovými receptory u žen po menopauze po 2-3 letech úvodní adjuvantní léčby tamoxifenem. Léčba pokročilého karcinomu prsu u žen po přirozeně vzniklé nebo uměle navozené menopauze s progresí onemocnění po léčbě samotným antiestrogenem.
Výčet balení

0156910POR TBL FLM 10X25MGRp.
0156911POR TBL FLM 30X25MGRp.550.39
0156914POR TBL FLM 40X25MGRp.
0156915POR TBL FLM 60X25MGRp.
0156916POR TBL FLM 90X25MGRp.
0156917POR TBL FLM 100X25MGRp.

EXEMESTAN GENERICS 25 mg por. tbl. flm.

Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Adjuvantní léčba postmenopauzálních žen s invazivním časným karcinomem prsu s pozitivní expresí estrogenového receptoru po 2-3 letech úvodní adjuvantní léčby tamoxifenem. Léčba pokročilého karcinomu prsu u žen s přirozeným nebo indukovaným postmenopauzálním stavem, jejichž choroba progredovala po antiestrogenní terapii.
Výčet balení

0196095POR TBL FLM 30X25MGRp.
0196096POR TBL FLM 100X25MGRp.
0196097POR TBL FLM 30X1X25MGRp.
0196098POR TBL FLM 100X1X25MGRp.

EXEMESTAN MYLAN 25 mg por. tbl. flm.

Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Adjuvantní léčba estrogen receptor-pozitivního invazivního časného karcinomu prsu u žen po menopauze po 2-3 letech úvodní adjuvantní léčby tamoxifenem. Léčba pokročilého karcinomu prsu u žen s přirozeným nebo indukovaným postmenopauzálním stavem, jejichž choroba progredovala po antiestrogenní terapii.
Výčet balení

0156433POR TBL FLM 15X25MGRp.
0156434POR TBL FLM 30X25MGRp.550.39
0156435POR TBL FLM 90X25MGRp.
0156436POR TBL FLM 100X25MGRp.
0176609POR TBL FLM 14X25MGRp.
0176610POR TBL FLM 20X25MGRp.
0176611POR TBL FLM 60X25MGRp.
0176612POR TBL FLM 120X25MGRp.

EXEMESTAN TEVA 25 mg por. tbl. flm.

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Adjuvantní léčba estrogen receptor-pozitivního invazivního časného karcinomu prsu u žen po menopauze po 2-3 letech úvodní adjuvantní léčby tamoxifenem. Léčba pokročilého karcinomu prsu u žen s přirozeným nebo indukovaným postmenopauzálním stavem, jejichž choroba progredovala po antiestrogenní terapii.
Výčet balení

0147853POR TBL FLM 10X25MGRp.
0147854POR TBL FLM 20X25MGRp.
0147855POR TBL FLM 30X25MGRp.550.39
0147856POR TBL FLM 60X25MGRp.
0147857POR TBL FLM 90X25MGRp.
0147858POR TBL FLM 100X25MGRp.
0147859POR TBL FLM 14X25MGRp.
0147860POR TBL FLM 50X1X25MGRp.