Zdroj: AISLP Výběr léku

WATER FOR INJECTION KABI par. lqf.

Fresenius Kabi s.r.o., Praha, ČR.

Voda pro injekci.

K ředění a rozpouštění léčiv k parenterálnímu podání.
Výčet balení

0147257PAR LQF 20X5MLRp.
0147258PAR LQF 50X5MLRp.
0147259PAR LQF 20X10MLRp.
0147260PAR LQF 50X10MLRp.
0147261PAR LQF 20X20MLRp.