Zdroj: AISLP Výběr léku

IMODIUM por. cps. dur.

McNeil Products Ltd., c/o Johnson and Johnson, Maidenhead, Berkshire, Velká Británie.

Antidiaroikum.

Symptomatická léčba akutního a chronického průjmu. U pacientů s ileostomií k redukci počtu stolic, objemu stolice a úpravě její hustoty.
Výčet balení

0146256POR CPS DUR 20X2MGVP
0146257POR CPS DUR 8X2MGVP

IMODIUM por. cps. dur.

Janssen-Cilag S.A., Issy-les-Moulineaux Cedex, Francie. Souběžný dovozce: Kabu Pharma s.r.o., Praha, ČR.

Antidiaroikum.

Symptomatická léčba akutního a chronického průjmu. U pacientů s ileostomií k redukci počtu stolic, objemu stolice a úpravě její hustoty.

0132604POR CPS DUR 20X2MGVP

IMODIUM por. cps. dur.

Johnson and Johnson LDA, Queluz de Baixo, Barcarena, Portugalsko. Souběžný dovozce: Pharmedex s.r.o., Praha, ČR.

Antidiaroikum.

Symptomatická léčba akutního a chronického průjmu. U pacientů s ileostomií k redukci počtu stolic, objemu stolice a úpravě její hustoty.

0132702POR CPS DUR 20X2MGVP

IMODIUM por. cps. dur.

Janssen-Cilag S.A., Issy-les-Moulineaux Cedex, Francie. Souběžný dovozce: Galmed a.s., Ostrava-Radvanice, ČR.

Antidiaroikum.

Symptomatická léčba akutního a chronického průjmu. U pacientů s ileostomií k redukci počtu stolic, objemu stolice a úpravě její hustoty.

0132808POR CPS DUR 20X2MGVP

IMODIUM por. cps. dur.

Janssen-Cilag S.A., Issy-les-Moulineaux Cedex, Francie. Souběžný dovozce: Roncor s.r.o., Dobříš, ČR.

Antidiaroikum.

Symptomatická léčba akutního a chronického průjmu. U pacientů s ileostomií k redukci počtu stolic, objemu stolice a úpravě její hustoty.

0213080POR CPS DUR 20X2MGVP

IMODIUM RAPID 2 mg por. tbl. dis.

McNeil Products Ltd., c/o Johnson and Johnson, Maidenhead, Berkshire, Velká Británie.

Antidiaroikum.

Symptomatická léčba akutního a chronického průjmu. U pacientů s ileostomií k redukci počtu stolic, objemu stolice a úpravě její hustoty.
Výčet balení

0189237POR TBL DIS 6X2MGVP
0189238POR TBL DIS 12X2MGVP
0189239POR TBL DIS 18X2MGVP
0189240POR TBL DIS 24X2MGVP