Zdroj: AISLP Výběr léku

MULTIFERON inj. sol. isp.

Swedish Orphan Biovitrum International AB, Stockholm, Švédsko.

Imunostimulans, interferon alfa.

Podpůrná léčba vysoce rizikových pacientů s maligním melanomem stadia IIb-III po dvou počátečních cyklech dakarbazinem (DTIC). Dále se používá k léčbě pacientů, kteří zpočátku vykazovali léčebnou odpověď na rekombinantní interferon alfa, ale u nichž léčba následně selhala, pravděpodobně v důsledku tvorby neutralizačních protilátek.

0145445INJ SOL ISP 6X0.5ML/3MURp.13 382.10