Zdroj: AISLP Výběr léku

CASTISPIR 4 mg por. tbl. mnd.
CASTISPIR 5 mg por. tbl. mnd.

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s mírným až středně těžkým přetrvávajícím astmatem (v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy). Alternativní léčba nahrazující léčbu inhalačními kortikosteroidy v nízkých dávkách u dětí ve věku 2-14 let s lehkým perzistujícím astmatem. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou pozátěžová bronchokonstrikce.
Výčet balení

0144686POR TBL MND 7X4MGRp.
0144687POR TBL MND 10X4MGRp.
0144688POR TBL MND 14X4MGRp.
0144689POR TBL MND 15X4MGRp.
0144690POR TBL MND 20X4MGRp.
0144691POR TBL MND 28X4MGRp.510.07
0144692POR TBL MND 30X4MGRp.
0144693POR TBL MND 49X4MGRp.
0144694POR TBL MND 50X4MGRp.
0144695POR TBL MND 56X4MGRp.
0144696POR TBL MND 60X4MGRp.
0144697POR TBL MND 84X4MGRp.
0144698POR TBL MND 90X4MGRp.
0144699POR TBL MND 98X4MGRp.1 785.25
0144700POR TBL MND 100X4MGRp.
0144701POR TBL MND 140X4MGRp.
0144702POR TBL MND 200X4MGRp.
0144703POR TBL MND 7X5MGRp.
0144704POR TBL MND 10X5MGRp.
0144705POR TBL MND 14X5MGRp.
0144706POR TBL MND 15X5MGRp.
0144707POR TBL MND 20X5MGRp.
0144708POR TBL MND 28X5MGRp.510.07
0144709POR TBL MND 30X5MGRp.
0144710POR TBL MND 49X5MGRp.
0144711POR TBL MND 50X5MGRp.
0144712POR TBL MND 56X5MGRp.
0144713POR TBL MND 60X5MGRp.
0144714POR TBL MND 84X5MGRp.
0144715POR TBL MND 90X5MGRp.
0144716POR TBL MND 98X5MGRp.1 785.25
0144717POR TBL MND 100X5MGRp.
0144718POR TBL MND 140X5MGRp.
0144719POR TBL MND 200X5MGRp.

CASTISPIR 10 mg por. tbl. flm.

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s lehkým až středně těžkým perzistujícím astmatem, kteří jsou nedostatečně kontrolováni inhalačními kortikosteroidy. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou bronchokonstrikce indukovaná tělesnou námahou.
Výčet balení

0140092POR TBL FLM 7X10MGRp.
0140093POR TBL FLM 10X10MGRp.
0140094POR TBL FLM 14X10MGRp.
0140095POR TBL FLM 20X10MGRp.
0140096POR TBL FLM 21X10MGRp.
0140097POR TBL FLM 28X10MGRp.510.07
0140098POR TBL FLM 30X10MGRp.
0140099POR TBL FLM 49X10MGRp.
0140100POR TBL FLM 50X10MGRp.
0140101POR TBL FLM 56X10MGRp.
0140102POR TBL FLM 84X10MGRp.
0140103POR TBL FLM 90X10MGRp.
0140104POR TBL FLM 98X10MGRp.1 785.25
0140105POR TBL FLM 100X10MGRp.
0140106POR TBL FLM 140X10MGRp.
0140107POR TBL FLM 200X10MGRp.