Zdroj: AISLP Výběr léku

OXALIPLATIN ACCORD 5 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Cytostatikum.

V kombinaci s 5-fluoruracilem (5-FU) a kyselinou folinovou (FA): k adjuvantní léčbě stupně III (Duke C) karcinomu tlustého střeva po úplné resekci primárního nádoru; k léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu.
Výčet balení

0144562INF CNC SOL 1X10ML/50MGRp.715.68
0144563INF CNC SOL 1X20ML/100MGRp.1 431.35
0184792INF CNC SOL 1X40ML/200MGRp.2 862.69

OXALIPLATIN CSC PHARMACEUTICALS 5 mg/ml inf. plv. sol.

GP-Pharm S.A., Sant Quinti de Mediona (Barcelona), Španělsko.

Cytostatikum.

V kombinaci s 5-fluoruracilem (5-FU) a kyselinou folinovou (FA): k adjuvantní léčbě stupně III (Duke C) karcinomu tlustého střeva po úplné resekci primárního nádoru; k léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu.
Výčet balení

0186695INJ PLV SOL 1X50MGRp.
0186696INJ PLV SOL 1X100MGRp.

OXALIPLATIN HOSPIRA 5 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Hospira UK Ltd., Royal Leamington Spa, Warwickshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

V kombinaci s 5-fluoruracilem (5-FU) a kyselinou folinovou (FA): k adjuvantní léčbě stupně III (Duke C) karcinomu tlustého střeva po úplné resekci primárního nádoru; k léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu.
Výčet balení

0151455INF CNC SOL 1X10ML/50MGRp.715.68
0151456INF CNC SOL 1X20ML/100MGRp.1 431.35
0155234INF CNC SOL 1X40ML/200MGRp.2 862.69

OXALIPLATIN KABI 5 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Fresenius Kabi Oncology Plc., Bordon, Hampshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

V kombinaci s 5-fluoruracilem (5-FU) a kyselinou folinovou (FA): k adjuvantní léčbě stupně III (Duke C) karcinomu tlustého střeva po úplné resekci primárního nádoru; k léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu.
Výčet balení

0128132INF CNC SOL 1X10MLRp.715.68
0128133INF CNC SOL 1X20MLRp.1 431.35
0184791INF CNC SOL 1X40MLRp.12 871.98

OXALIPLATINA MEDAC 5 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Medac, Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH, Wedel, SRN.

Cytostatikum.

V kombinaci s 5-fluoruracilem (5-FU) a kyselinou folinovou (FA): k adjuvantní léčbě stupně III (Duke C) karcinomu tlustého střeva po úplné resekci primárního nádoru; k léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu.
Výčet balení

0204389INF CNC SOL 1X10MLRp.
0204390INF CNC SOL 1X20MLRp.
0204391INF CNC SOL 1X40MLRp.

OXALIPLATINUM MEDAC 5 mg/ml inf. plv. sol.
prášek pro infuzní roztok

Medac, Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH, Hamburg, SRN.

Cytostatikum.

V kombinaci s 5-fluoruracilem (5-FU) a kyselinou folinovou (FA): k adjuvantní léčbě III. stadia (Duke C) karcinomu tlustého střeva po úplné resekci primárního nádoru; k léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu.
Výčet balení

0104190INF PLV SOL 1X50MGRp.715.68
0104191INF PLV SOL 1X100MGRp.1 431.35
0125107INF PLV SOL 1X150MGRp.

OXALIPLATINA MYLAN 5 mg/ml inf. plv. sol.
prášek pro infuzní roztok

Mylan S.A.S., Saint-Priest, Francie.

Cytostatikum.

V kombinaci s 5-fluoruracilem (5-FU) a kyselinou folinovou (FA): k adjuvantní léčbě III. stadia (Duke C) karcinomu tlustého střeva po úplné resekci primárního nádoru; k léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu.
Výčet balení

0144406INF PLV SOL 1X100MG/20MLRp.1 431.35
0144407INF PLV SOL 1X50MG/10MLRp.715.68
0144408INF PLV SOL 2X100MG/20MLRp.
0144409INF PLV SOL 2X50MG/10MLRp.
0144410INF PLV SOL 3X100MG/20MLRp.
0144411INF PLV SOL 3X50MG/10MLRp.
0144412INF PLV SOL 5X100MG/20MLRp.
0144413INF PLV SOL 5X50MG/10MLRp.
0144414INF PLV SOL 10X100MG/20MLRp.
0144415INF PLV SOL 10X50MG/10MLRp.
0144416INF PLV SOL 50X100MG/20MLRp.
0144417INF PLV SOL 50X50MG/10MLRp.

OXALIPLATIN PHARMAGEN 5 mg/ml inf. cnc. sol.

Pharmagen CZ s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum.

V kombinaci s 5-fluoruracilem (5-FU) a kyselinou folinovou (FA): k adjuvantní léčbě stupně III (Duke C) karcinomu tlustého střeva po úplné resekci primárního nádoru; k léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu.
Výčet balení

0197676INF CNC SOL 1X10MLRp.
0197677INF CNC SOL 1X20MLRp.
0197678INF CNC SOL 1X40MLRp.

OXALIPLATIN STRIDES 5 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Mylan S.A.S., Saint-Priest, Francie.

Cytostatikum.

V kombinaci s 5-fluoruracilem (5-FU) a kyselinou folinovou (FA): k adjuvantní léčbě stadia III (Duke C) karcinomu tračníku po úplné resekci primárního nádoru; k léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu.
Výčet balení

0213464INF CNC SOL 1X10ML/50MGRp.
0213465INF CNC SOL 1X20ML/100MGRp.
0213466INF CNC SOL 1X40ML/200MGRp.
0213467INF PLV SOL 1X50MGRp.
0213468INF PLV SOL 1X100MGRp.

OXALIPLATIN-TEVA 5 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum.

V kombinaci s 5-fluoruracilem (5-FU) a kyselinou folinovou (FA): k adjuvantní léčbě III. stadia (Duke C) karcinomu tlustého střeva po úplné resekci primárního nádoru; k léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu.
Výčet balení

0104236INF CNC SOL 1X4MLRp.
0104237INF CNC SOL 1X10MLRp.715.68
0104238INF CNC SOL 1X20MLRp.1 431.35
0162569INF CNC SOL 1X40MLRp.