Zdroj: AISLP Výběr léku

GARAMYCIN SCHWAMM drm. spo.

EUSA Pharma (Europe) Ltd., Oxford, Velká Británie.

Antibiotikum (GEN).

Adjuvantní léčba poúrazových a hematogenních hnisavých zánětů kostí a měkkých tkání po chirurgickém vyčištění infekčního ložiska. Prevence místních infekcí měkkých tkání a kostí ve spongiózních kostních transplantátech a umělých kloubních implantátech.

0144328DRM SPO 1X130MGRp.2 348.10