Zdroj: AISLP Výběr léku

LAPOZAN 5 mg por. tbl. flm.
LAPOZAN 10 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Medochemie Ltd., Limassol, Kypr.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný pro udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých byla léčba manické epizody olanzapinem účinná.
Výčet balení

0143782POR TBL FLM 7X5MGRp.
0143783POR TBL FLM 14X5MGRp.
0143784POR TBL FLM 20X5MGRp.
0143785POR TBL FLM 28X5MGRp.700.43
0143786POR TBL FLM 30X5MGRp.
0143787POR TBL FLM 35X5MGRp.
0143788POR TBL FLM 50X5MGRp.
0143789POR TBL FLM 56X5MGRp.
0143790POR TBL FLM 70X5MGRp.
0143791POR TBL FLM 7X10MGRp.
0143792POR TBL FLM 14X10MGRp.
0143793POR TBL FLM 20X10MGRp.
0143794POR TBL FLM 28X10MGRp.934.66
0143795POR TBL FLM 30X10MGRp.
0143796POR TBL FLM 35X10MGRp.
0143797POR TBL FLM 50X10MGRp.
0143798POR TBL FLM 56X10MGRp.
0143799POR TBL FLM 70X10MGRp.

LAPOZAN 5 mg por. tbl. dis.
LAPOZAN 10 mg por. tbl. dis.
tablety dispergovatelné v ústech

Medochemie Ltd., Limassol, Kypr.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické epizody olanzapinem byla účinná.
Výčet balení

0143800POR TBL DIS 20X5MGRp.
0143801POR TBL DIS 30X5MGRp.750.45
0143802POR TBL DIS 50X5MGRp.
0143803POR TBL DIS 20X10MGRp.
0143804POR TBL DIS 30X10MGRp.1 001.43
0143805POR TBL DIS 50X10MGRp.