Zdroj: AISLP Výběr léku

SINGULAIR 4 mg por. gra.
granule

Merck Sharp and Dohme B.V., Haarlem, Nizozemí.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů od 6 měsíců do 5 let s mírným až středně těžkým perzistujícím astmatem (v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy). Alternativa nahrazující léčbu inhalačními kortikosteroidy v nízkých dávkách u dětí od 2 do 5 let s lehkým perzistujícím astmatem. Profylaxe astmatu u pacientů od 2 let, pokud je převažující složkou pozátěžová bronchokonstrikce.
Výčet balení

0143370POR GRA 7X4MGRp.
0143371POR GRA 20X4MGRp.
0143372POR GRA 28X4MGRp.510.07
0143373POR GRA 30X4MGRp.

SINGULAIR 4 MINI por. tbl. mnd.

Merck Sharp and Dohme B.V., Haarlem, Nizozemí.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů od 2 do 5 let s mírným až středně těžkým perzistujícím astmatem (v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy). Alternativa nahrazující léčbu inhalačními kortikosteroidy v nízkých dávkách u pacientů od 2 do 5 let s lehkým perzistujícím astmatem. Profylaxe astmatu u pacientů od 2 let, pokud je převažující složkou pozátěžová bronchokonstrikce.
Výčet balení

0058493POR TBL MND 7X4MGRp.
0058494POR TBL MND 28X4MGRp.510.07
0125134POR TBL MND 98X4MGRp.1 785.25

SINGULAIR 5 JUNIOR por. tbl. mnd.

Merck Sharp and Dohme B.V., Haarlem, Nizozemí.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s mírným až středně těžkým perzistujícím astmatem (v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy). Alternativa nahrazující léčbu inhalačními kortikosteroidy v nízkých dávkách u pacientů s lehkým perzistujícím astmatem. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou pozátěžová bronchokonstrikce.
Výčet balení

0053076POR TBL MND 28X5MGRp.510.07
0055453POR TBL MND 7X5MGRp.
0125133POR TBL MND 98X5MGRp.1 785.25

SINGULAIR 5 JUNIOR por. tbl. mnd.

Merck Sharp and Dohme Polska Sp. z o.o., Warszawa, Polsko. Souběžný dovozce: Setaria s.r.o., Praha, ČR.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s mírným až středně těžkým perzistujícím astmatem (v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy). Alternativa nahrazující léčbu inhalačními kortikosteroidy v nízkých dávkách u pacientů s lehkým perzistujícím astmatem. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou pozátěžová bronchokonstrikce.

0132848POR TBL MND 28X5MGRp.510.07
0132849POR TBL MND 98X5MGRp.1 785.25

SINGULAIR 5 JUNIOR por. tbl. mnd.
žvýkací tablety; souběžný dovoz

Merck Sharp and Dohme Polska Sp. z o.o., Warszawa, Polsko. Souběžný dovozce: Empower Pharma s.r.o., Praha, ČR.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s mírným až středně těžkým perzistujícím astmatem (v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy). Alternativa nahrazující léčbu inhalačními kortikosteroidy v nízkých dávkách u pacientů s lehkým perzistujícím astmatem. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou pozátěžová bronchokonstrikce.

0132868POR TBL MND 98X5MGRp.1 785.25

SINGULAIR 10 por. tbl. flm.

Merck Sharp and Dohme B.V., Haarlem, Nizozemí.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s lehkým až středně těžkým perzistujícím astmatem, kteří jsou nedostatečně kontrolováni inhalačními kortikosteroidy. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou bronchokonstrikce indukovaná tělesnou námahou.
Výčet balení

0053077POR TBL FLM 28X10MGRp.510.07
0055454POR TBL FLM 7X10MGRp.
0125135POR TBL FLM 98X10MGRp.1 785.25

SINGULAIR 10 por. tbl. flm.

Merck Sharp and Dohme Polska Sp. z o.o., Warszawa, Polsko. Souběžný dovozce: Setaria s.r.o., Praha, ČR.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s lehkým až středně těžkým perzistujícím astmatem, kteří jsou nedostatečně kontrolováni inhalačními kortikosteroidy. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou bronchokonstrikce indukovaná tělesnou námahou.

0132628POR TBL FLM 28X10MGRp.510.07
0202808POR TBL FLM 98X10MGRp.1 785.25

SINGULAIR 10 por. tbl. flm.
potahované tablety; souběžný dovoz

Merck Sharp and Dohme Polska Sp. z o.o., Warszawa, Polsko. Souběžný dovozce: Empower s.r.o., Praha, ČR.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s lehkým až středně těžkým perzistujícím astmatem, kteří jsou nedostatečně kontrolováni inhalačními kortikosteroidy. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou bronchokonstrikce indukovaná tělesnou námahou.

0132867POR TBL FLM 98X10MGRp.1 785.25