Zdroj: AISLP Výběr léku

APO-ANASTROZOL 1 mg por. tbl. flm.

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Léčba pokročilého karcinomu prsu s pozitivními hormonálními receptory u postmenopauzálních žen. Adjuvantní léčba časného invazivního karcinomu prsu u postmenopauzálních žen s pozitivními hormonálními receptory. Adjuvantní léčba časného invazivního karcinomu prsu u postmenopauzálních žen s pozitivními hormonálními receptory, které jsou již 2-3 roky adjuvantně léčeny tamoxifenem.
Výčet balení

0143114POR TBL FLM 28X1MGRp.
0143115POR TBL FLM 30X1MGRp.550.39
0143116POR TBL FLM 100X1MGRp.
0186398POR TBL FLM 84X1MGRp.