Zdroj: AISLP Výběr léku

ARULATAN 50 mikrogramů/ml oph. gtt. sol.

Dr. Gerhard Mann Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Berlin, SRN.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Snížení zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem a oční hypertenzí.
Výčet balení

0142910OPH GTT SOL 1X2.5MLRp.214.39
0142911OPH GTT SOL 3X2.5MLRp.
0142912OPH GTT SOL 6X2.5MLRp.