Zdroj: AISLP Výběr léku

TROGRAN 75 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, ČR.

Protidestičkové léčivo.

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů: po infarktu myokardu, po ischemické cévní mozkové příhodě, s prokázanou ischemickou chorobou dolních končetin; s akutním koronárním syndromem.
Výčet balení

0142689POR TBL FLM 28X75MG IRp.93.43
0142690POR TBL FLM 84X75MG IRp.
0142691POR TBL FLM 28X75MG IIRp.
0142692POR TBL FLM 84X75MG IIRp.