Zdroj: AISLP Výběr léku

APO-ZOLPIDEM 10 mg por. tbl. flm.

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Hypnotikum.

Krátkodobá léčba nespavosti.
Výčet balení

0142653POR TBL FLM 7X10MGRp.
0142654POR TBL FLM 10X10MGRp.
0142655POR TBL FLM 20X10MGRp.
0142656POR TBL FLM 28X10MGRp.
0142657POR TBL FLM 30X10MGRp.
0146877POR TBL FLM 100X10MGRp.
1142653POR TBL FLM 30X10MGRp.
0151665POR TBL FLM 50X10MGRp.