Zdroj: AISLP Výběr léku

NOFARDOM 75 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Zaklad Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., Ksawerów, Polsko.

Protidestičkové léčivo.

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů: po infarktu myokardu, po ischemické cévní mozkové příhodě, s prokázanou ischemickou chorobou dolních končetin; s akutním koronárním syndromem.

0142548POR TBL FLM 14X75MGRp.
0142549POR TBL FLM 28X75MGRp.93.43