Zdroj: AISLP Výběr léku

RADIONUKLIDOVÝ GENERÁTOR 81Rb/81mKr rad. gen.

RadioMedic s.r.o., Husinec-Řež, ČR.

Radionuklidové diagnostikum.

Vyšetření ventilace plic při respiračních onemocněních (plicní embolie, obstrukční choroby dýchacích cest, abnormality výměny plynů) nebo pro předoperační vyšetření.
Výčet balení

0142201RAD GEN 18MBRp.
0142202RAD GEN 740MBRp.
0142203RAD GEN 74MBRp.
0142204RAD GEN 111MBRp.
0142205RAD GEN 148MBRp.
0142206RAD GEN 185MBRp.
0142207RAD GEN 222MBRp.
0142208RAD GEN 259MBRp.
0142209RAD GEN 296MBRp.
0142210RAD GEN 333MBRp.
0142211RAD GEN 370MBRp.
0142212RAD GEN 444MBRp.
0142213RAD GEN 518MBRp.
0142214RAD GEN 592MBRp.
0142215RAD GEN 666MBRp.
0142216RAD GEN 37MBRp.