Zdroj: AISLP Výběr léku

LERANA por. tbl. flm.

Heaton k.s., Praha, ČR.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Léčba karcinomu prsu u žen v postmenopauze.

0142084POR TBL FLM 30X2.5MGRp.550.39