Zdroj: AISLP Výběr léku

RAPOXOL 10 mg por. tbl. ent.
RAPOXOL 20 mg por. tbl. ent.

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy.

Aktivní duodenální a benigní žaludeční vřed. Léčba refluxní ezofagitidy, dlouhodobá udržovací léčba refluxní choroby jícnu, léčba středně závažné až závažné symptomatické GORD. Zollinger-Ellisonův syndrom. Eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s antibakteriálními přípravky.
Výčet balení

0141926POR TBL ENT 5X10MGRp.
0141927POR TBL ENT 7X10MGRp.
0141928POR TBL ENT 10X10MGRp.
0141929POR TBL ENT 14X10MGRp.
0141930POR TBL ENT 15X10MGRp.
0141931POR TBL ENT 20X10MGRp.
0141932POR TBL ENT 25X10MGRp.
0141933POR TBL ENT 28X10MGRp.28.81
0141934POR TBL ENT 30X10MGRp.
0141935POR TBL ENT 37X10MGRp.
0141936POR TBL ENT 50X10MGRp.
0141937POR TBL ENT 56X10MGRp.
0141938POR TBL ENT 60X10MGRp.
0141939POR TBL ENT 75X10MGRp.
0141940POR TBL ENT 90X10MGRp.
0141941POR TBL ENT 98X10MGRp.
0141942POR TBL ENT 100X10MGRp.102.93
0141943POR TBL ENT 120X10MGRp.
0141944POR TBL ENT 5X20MGRp.
0141945POR TBL ENT 7X20MGRp.
0141946POR TBL ENT 10X20MGRp.
0141947POR TBL ENT 14X20MGRp.
0141948POR TBL ENT 15X20MGRp.
0141949POR TBL ENT 20X20MGRp.
0141950POR TBL ENT 25X20MGRp.
0141951POR TBL ENT 28X20MGRp.57.64
0141952POR TBL ENT 30X20MGRp.61.76
0141953POR TBL ENT 37X20MGRp.
0141954POR TBL ENT 50X20MGRp.
0141955POR TBL ENT 56X20MGRp.
0141956POR TBL ENT 60X20MGRp.
0141957POR TBL ENT 75X20MGRp.
0141958POR TBL ENT 90X20MGRp.185.26
0141959POR TBL ENT 98X20MGRp.
0141960POR TBL ENT 100X20MGRp.205.84
0141961POR TBL ENT 120X20MGRp.