Zdroj: AISLP Výběr léku

MONTECON 10 mg por. tbl. flm.

Genericon s.r.o., Praha, ČR.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s lehkým až středně těžkým perzistujícím astmatem, kteří jsou nedostatečně kontrolováni inhalačními kortikosteroidy. Profylaxe astmatu, pokud je rozhodující složkou bronchokonstrikce indukovaná tělesnou námahou.
Výčet balení

0214644POR TBL FLM 7X10MGRp.
0214645POR TBL FLM 10X10MGRp.
0214646POR TBL FLM 14X10MGRp.
0214647POR TBL FLM 20X10MGRp.
0214648POR TBL FLM 50X10MGRp.
0214649POR TBL FLM 56X10MGRp.
0214650POR TBL FLM 98X10MGRp.1 785.25
0214651POR TBL FLM 100X10MGRp.
0214652POR TBL FLM 28X10MGRp.510.07
0214653POR TBL FLM 30X10MGRp.
0214654POR TBL FLM 84X10MGRp.
0214655POR TBL FLM 90X10MGRp.