Zdroj: AISLP Výběr léku

AMIKACIN B. BRAUN 5 mg/ml inf. sol.
AMIKACIN B. BRAUN 10 mg/ml inf. sol.
infuzní roztok

B. Braun Melsungen AG, Melsungen, SRN.

Aminoglykosidové antibiotikum (AMI).

Léčba těžkých infekcí vyvolaných citlivými bakteriemi, kde méně toxická antibiotika jsou neúčinná. nozokomiální infekce dolních cest dýchacích, včetně závažné pneumonie, intraabdominální infekce, včetně peritonitidy a pooperačních infekcí, komplikované infekce močových cest, infekce kůže a měkkých tkání, včetně infekcí špatně se hojících ran, bakteriální endokarditida.
Výčet balení

0141836INF SOL 10X100MLRp.1 055.65
0141837INF SOL 20X100MLRp.
0141838INF SOL 10X100MLRp.2 111.29
0141839INF SOL 20X100MLRp.

AMIKACIN MEDOPHARM 500 mg/2 ml inj.+inf. sol.

Medopharm s.r.o., Praha, ČR.

Aminoglykosidové antibiotikum (AMI).

Krátkodobá léčba závažných infekcí vyvolaných vnímavými kmeny gramnegativních bakterií rezistentních na jiné aminoglykosidy: bakteriemie, septikemie, těžké infekce respiračního ústrojí, infekce kostí a kloubů, CNS (včetně meningitidy), kůže a měkkých tkání, intraabdominální infekce (včetně peritonitidy), infekce při popáleninách, pooperační infekce, závažné, komplikované a opakující se infekce močových cest.
Výčet balení

0195146INJ+INF SOL 5X2ML/500MGRp.
0195147INJ+INF SOL 10X2ML/500MGRp.1 055.64
0195148INJ+INF SOL 50X2ML/500MGRp.
0195149INJ+INF SOL 100X2ML/500MGRp.