Zdroj: AISLP Výběr léku

CLOPIGAMMA 75 mg por. tbl. flm.

Wörwag Pharma GmbH und Co.KG, Böblingen, SRN.

Protidestičkové léčivo.

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů: po infarktu myokardu, po ischemické cévní mozkové příhodě, s prokázanou ischemickou chorobou dolních končetin; s akutním koronárním syndromem.
Výčet balení

0141658POR TBL FLM 28X75MG IIRp.
0141659POR TBL FLM 84X75MG IIRp.
0163509POR TBL FLM 14X75MG IIRp.
0163510POR TBL FLM 100X75MG IIRp.
0187224POR TBL FLM 50X75MG IIRp.