Zdroj: AISLP Výběr léku

EGITROMB 75 mg por. tbl. flm.

Egis Pharmaceuticals Public Ltd.Co., Budapest, Maďarsko.

Protidestičkové léčivo.

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů: po infarktu myokardu, po ischemické cévní mozkové příhodě, s prokázanou ischemickou chorobou dolních končetin; s akutním koronárním syndromem. Prevence aterotrombotických a tromboembolických příhod u dospělých pacientů s fibrilací síní.
Výčet balení

0141343POR TBL FLM 28X75MGRp.93.43
0151180POR TBL FLM 84X75MGRp.280.30
0151181POR TBL FLM 100X75MGRp.