Zdroj: AISLP Výběr léku

TROMBEX 75 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Zentiva k.s., Praha, ČR.

Protidestičkové léčivo.

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů: po infarktu myokardu, po ischemické cévní mozkové příhodě, s prokázanou ischemickou chorobou dolních končetin; s akutním koronárním syndromem. Prevence aterotrombotických a tromboembolických příhod u dospělých pacientů s fibrilací síní.
Výčet balení

0141034POR TBL FLM 30X75MGRp.100.11
0141036POR TBL FLM 90X75MGRp.300.33
0150619POR TBL FLM 28X75MGRp.
0169251POR TBL FLM 30X75MGRp.100.11
0169252POR TBL FLM 90X75MGRp.300.33
0169253POR TBL FLM 28X75MGRp.
0169254POR TBL FLM 100X75MGRp.
0169462POR TBL FLM 7X75MGRp.
0169463POR TBL FLM 14X75MGRp.
0169464POR TBL FLM 84X75MGRp.

TROMBEX 75 mg por. tbl. flm.

Zentiva k.s., Praha, ČR. Souběžný dovozce: Best Pharm a.s., Praha, ČR.

Protidestičkové léčivo.

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů: po infarktu myokardu, po ischemické cévní mozkové příhodě, s prokázanou ischemickou chorobou dolních končetin; s akutním koronárním syndromem. Prevence aterotrombotických a tromboembolických příhod u dospělých pacientů s fibrilací síní.

0132727POR TBL FLM 30X75MGRp.