Zdroj: AISLP Výběr léku

EXCEDRINIL 250 mg/250 mg/65 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Novartis s.r.o., Praha, ČR.

Analgetikum, antipyretikum.

Akutní léčba bolesti hlavy a záchvatů migrény s aurou nebo bez aury u dospělých.
Výčet balení

0139407POR TBL FLM 10VP
0139408POR TBL FLM 16VP
0139409POR TBL FLM 20VP
0139410POR TBL FLM 32VP