Zdroj: AISLP Výběr léku

CARDIORAL 75 mg por. cps. mol.

IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, SR.

Protidestičkové léčivo.

Sekundární prevence infarktu myokardu; prevence kardiovaskulární morbidity u pacientů se stabilní anginou pectoris; anamnéza nestabilní anginy pectoris; prevence uzávěru štěpu po implantaci aortokoronárního bypassu; koronární angioplastika; sekundární prevence tranzitorní ischemické ataky a ischemické cévní mozkové příhody. Pro dospělé a děti od 12 let.

0139024POR CPS MOL 30X75MGVP
0185695POR CPS MOL 30X75MGVP