Zdroj: AISLP Výběr léku

TROZEL 2.5 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Léčba karcinomu prsu u žen v postmenopauze.
Výčet balení

0138851POR TBL FLM 10X2.5MGRp.
0138852POR TBL FLM 14X2.5MGRp.
0138853POR TBL FLM 28X2.5MGRp.
0138854POR TBL FLM 30X2.5MGRp.550.39
1388555POR TBL FLM 100X2.5MGRp.