Zdroj: AISLP Výběr léku

DORETA 37.5 mg/325 mg por. tbl. flm.

Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko.

Analgetikum.

Symptomatická léčba středně silné až silné bolesti.
Výčet balení

0138838POR TBL FLM 1X2Rp.
0138839POR TBL FLM 1X10Rp.25.07
0138840POR TBL FLM 2X10Rp.50.14
0138841POR TBL FLM 3X10Rp.75.22
0138842POR TBL FLM 4X10Rp.
0138843POR TBL FLM 5X10Rp.
0138844POR TBL FLM 6X10Rp.
0138845POR TBL FLM 7X10Rp.
0138846POR TBL FLM 8X10Rp.
0138847POR TBL FLM 9X10Rp.206.04
0138848POR TBL FLM 10X10Rp.

DORETA 75 mg/650 mg por. tbl. flm.

Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko.

Analgetikum.

Symptomatická léčba středně silné až silné bolesti.
Výčet balení

0179325POR TBL FLM 10Rp.45.65
0179326POR TBL FLM 20Rp.91.29
0179327POR TBL FLM 30Rp.136.93
0179328POR TBL FLM 40Rp.
0179329POR TBL FLM 50Rp.
0179330POR TBL FLM 60Rp.
0179331POR TBL FLM 70Rp.
0179332POR TBL FLM 80Rp.
0179333POR TBL FLM 90Rp.410.78
0179334POR TBL FLM 100Rp.